Mededeling omtrent de zorgverzekeringen van 2018

Voor 2018 heb ik een contract afgesloten bij alle zorgverzekeraars.
Ik heb echter een te krappe omzetplafond gekregen zodat ik u mogelijk niet kan aannemen als u verzekerd bent bij de merken VGZ (oa VGZ, univé en IZZ) en Menzis. Ik kan geen patiënten meer aannemen die verzekerd zijn bij CZ/Deltalloyd.

Als u verzekerd bent bij de merken Achmea, Multizorg, ONVZ, de Friesland of bij DSW dan kan ik u zonder probleem aannemen, als er een behandelindicatie specialistische ggz is.

Een omzet plafond is een maximum budget die een zorgaanbieder (behandelaar) toegewezen krijgt door de zorgverzekeraar om te besteden in een kalenderjaar. Dit betekent dat er een beperking is hoeveel behandeling een behandelaar maximaal kan bieden aan verzekerden van een bepaalde zorgverzekeraar.Zorgverzekeraars bepalen eenzijdig de hoogte van de omzetplafonds, behandelaars hebben daar geen inspraak in.

Overstappen:
Jaarlijks kunt u in december van zorgverzekeraar veranderen. Mocht u dit overwegen terwijl u al bij mij onder behandeling bent, wilt u dit dan ook met mij bespreken omdat het veranderen van zorgverzekeraar consequenties kan hebben voor de vergoeding van uw behandeling bij mij.