Over

Ik heb mijn studie geneeskunde en mijn latere specialisatie tot psychiater gevolgd aan de UvA/AMC. Sinds 2003 ben ik psychiater. Ik ben ook psychoanalyticus, ik heb de opleiding tot psychoanalyticus gevolgd bij de NPaV. Ik heb na mijn opleiding voor verschillende GGZ instellingen gewerkt, zowel klinisch als poliklinisch. Sinds 2009 werk ik volledig zelfstandig gevestigd in Amsterdam als psychiater/psychoanalyticus.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Nederlands Psychoanalytisch Vereniging (NPaV) en de International Psychoanalytical Association (IPA).

Ik ben geregistreerd als arts en psychiater in het “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) – register” onder het nummer 39044137601.

In mijn gesprekken werk ik met de psychoanalyse als referentiekader. Naast psychotherapie kan het gebruik van medicijnen ook een onderdeel van de behandeling zijn. U kunt bij mij terecht voor een psychoanalytische (inzichtgevende) psychotherapie en psychoanalyse. Soms is er een combinatie nodig van psychotherapie en medicijnen om langer bestaande klachten en ingesleten patronen te doorbreken. Als ik denk dat u baat zou kunnen hebben van medicatie zal ik dat met u bespreken.

Onze gesprekken zijn vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd.

Ik kan in het Nederlands, Turks en Engels behandelen.

Praktijkruimte Fatma Sevinç

Voor wie

Ik kan (jong) volwassenen behandelen. Ik ben niet gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Ik kan u niet behandelen als er sprake is van een  acute crisis of crisisgevoeligheid.  Ik kan de nodige (multidisciplinaire) zorg niet leveren. Een behandeling in een instellingsverband is dan geïndiceerd. Ook kan ik u niet behandelen als er sprake is van een actueel verslavingsprobleem.

U kunt bij mij terecht met klachten van somberheid, onzekerheid, onveilig voelen en problemen ervaren in relaties met anderen en ook met geblokkeerd voelen of vervreemd voelen; bijvoorbeeld door angstgevoelens, schuldgevoelens of schaamte.

Behandeling

U kunt zich bij mij aanmelden per mail. Ik zal u dan laten weten of er ruimte is in mijn agenda om u te zien.Ik werk niet met wachtlijsten. Als er ruimte is in mijn agenda , zal ik u een eerste kennismakingsgesprek voorstellen, vaak telefonisch, waarin we kunnen bespreken of het maken van een eerste afspraak zinvol is. Hierna volgt er een intake traject waarin zowel u als ik kunnen kijken of ik iets voor u kan betekenen in uw herstel.

Nadat we 2-3 gesprekken hebben gevoerd zal ik in een adviesgesprek met u bespreken wat mijn visie is op uw klachten en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. U heeft dan ook de tijd gehad om mij en mijn manier van werken te leren kennen. Als wij samen tot een behandeling bij mij besluiten dan kan dat vaak meteen van start gaan. Als we besluiten tot psychotherapie kan het soms even duren voor we een vaste tijd kunnen afspreken. Vooraf en ook tijdens de behandeling kan het zijn dat ik u vraag om vragenlijsten in te vullen in het kader van diagnostiek en uitkomst/effect meting.

Soms kan het gebeuren dat ik  u in een adviesgesprek zal zeg dat ik u niet kan helpen.  Ik zal dan met u alternatieven bespreken,

U kunt bij mij in behandeling komen voor een inzichtgevende psychotherapie en voor psychoanalyse. Dit zijn vaak intensieve en langdurige behandelingen. Om te bepalen of deze intensieve behandeling voor u nodig en geschikt is, zijn vaak een aantal onderzoeksgesprekken nodig. Voor achtergrond informatie betreffende deze behandelvormen wil ik u verwijzen naar de websites van de verschillende verenigingen:

U kunt bij mij ook terecht voor coaching, ook dan werk ik met de psychoanalyse als referentiekader. Ook bij coaching gaat het om bewust worden van onbewuste gedachten en patronen. U krijgt inzicht in wat belemmert én stimuleert. U leert nieuwe kanten van uzelf kennen en krijgt een breder perspectief op uw mogelijkheden. De coaching is echter geen therapie. Hoewel ik werk vanuit een inzichtgevende en psychoanalytische perspectief, zullen wij in het hier en nu en gefocust op uw coachingsvraag onze gesprekken voeren. Het is vaak een kort, intensief én inspirerend proces. Als er behoefte ontstaat om toch meer en intensiever inzichtgevende gesprekken te voeren dan behoort dat tot de mogelijkheden.

Ik werk samen met collega psychologen/psychotherapeuten. Het kan zijn dat u naar mij bent verwezen en er een verzoek is van uw psycholoog/psychotherapeut voor een psychiatrische beoordeling en diagnostiek. Vaak betreft het een beoordeling of er een indicatie is voor  medicatie. Medicamenteuze behandeling kan soms de psychotherapeutische behandeling ondersteunen en soms ook juist mogelijk maken.

U kunt ook verwezen worden naar mij voor een second-opinion. Het betreft dan vaak psychiatrische beoordeling en diagnostiek, soms in de eigen taal, het Turks.

Het is mogelijk om bij mij in leertherapie te komen.

Privacy en patiëntenrecht

Privacy
De psychiater heeft een beroepsgeheim en is in juridische zin geheimhouder. Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts als verwijzer informatie ontvangt over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging daarvan. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Ik houd een elektronisch dossier bij van uw behandeling. Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend nadat u inzage heeft gehad en met uw schriftelijke toestemming verstrekt.

Vanwege de Zorgverzekeringswet worden wettelijk verplicht gepseudonimiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem), dat ter beschikking staat aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Patiëntenrecht
U heeft als patiënt wettelijke rechten, zoals het recht op inzage in het dossier, het recht op een Second Opinion, en het recht om een klacht in te dienen. Kijk voor een uitgebreide toelichting over het patiëntenrecht op www.overheid.nl.

Klacht
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u van mij het adres krijgen van de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest. U klacht of onvrede kunt ook voorleggen aan de klachtencommissie van de NPaV, mijn beroeps vereniging met betrekking tot psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse.