Privacyverklaring en achtergronden verzamelen patiëntengegevens door NZA

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) wil over gegevens van patiënten beschikken. Vanaf 1 oktober 2022 ben ik verplicht gegevens aan te leveren, op een “gepseudonimiseerde” manier.  Ik zal deze gegevens niet aanleveren als u bezwaar maakt. Daarvoor wordt van u verwacht een formulier in te vullen en aan mij te geven zodat ik deze in uw dossier kan bewaren. Het formulier, “Privacyverklaring”, en de achtergronden van deze verplichting van het NZA om gegevens aan te leveren vindt u hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/1/